Як відбувається серитификация продукції.

Як відбувається серитификация продукції.

Сертифікація — форма підтвердження відповідності, здійснюваного акредитованим органом по сертифікації. По – перше, для споживача це гарантія високої якості, а для виробника — одне з дієвих засобів реклами, що виділяють його продукцію серед аналогічних конкуруючих товарів. По – друге, сертифікація служить засобом, що запобігає поява на ринку товарів, що загрожують здоров’ю людей або довкіллю. По – третє, сертифікація є дієвим засобом захисту національних ринків від імпортних товарів. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі сертификация исо 9001 стоимость.
Фірми – експортери прагнуть поставити на зовнішній ринок максимальну кількість товарів, так як при масовому виробництві і реалізації продукція дешевше і прибуток від її реалізації більше. Покупець же прагне придбати товари кращої якості і дешевше. Звідси виникає необхідність регулювати процес імпорту на державному рівні, т. виробництво ряду виробів з – за відсутності попиту на «свою» продукцію може бути поставлене під загрозу, що призведе до вкрай небажаних наслідків.
Сертифікація підвищує конкурентоспроможність своєї продукції. По – четверте, сертифікація створює умови для участі виробників (продавців) у міжнародній торгівлі. По – п’яте, сертифікація сприяє прискоренню науково – технічного прогресу. Прагнення розширити ринки збуту змушує підприємства безперервно займатися розробкою нових видів продукції, впроваджувати прогресивні технології, обладнання, матеріали, удосконалювати організацію виробництва.