Менеджмент якості – дуже важливий елемент для будь-якого
бізнесу. Адже саме якість є одним з критеріїв високої популярності
будь-якого бренду у споживачів. До того ж гарна якість позбавить компанію
від гарантійних ремонтів, судових позовів і т. д.

Всього відомі 8 основних принципів системи менеджменту
якості. Вони документально затверджені в стандарті ІСО 9000 і є
основними, з підтримки якості реалізованої продукції або послуг.

1. Принцип орієнтації на споживача. Успішність товару
першу чергу залежить від того, як його прийме споживач. Більш того, цей
принцип націлює компанію на вивчення потреб своїх споживачів. Саме
з цього принципу також виникає і таке поняття, як «Клієнт завжди правий».

2. Принцип лідерства або ролі керівника. Менеджмент
якості в першу чергу залежить безпосередньо від керівництва компанії,
яке має своїми діями показувати свою турботу про вироблений товар,
про його якість.

3. Принцип залучення персоналу. Від більшого до меншого.
Якщо керівник компанії повинен показувати приклад у своїй зацікавленості
якістю продукції, то й кожен працівник компанії має також працювати над поліпшенням
якості продукції і повинен хотіти його поліпшити.

4. Принцип процесного підходу. Заснований на поділі
діяльності компанії на «постачальників» і споживачів». Постачальники –
матеріальне забезпечення, яке надходить в компанію, і яке має
відповідати певній якості. Споживачі – кінцева продукція,
яка, незалежно від якості матеріалів, повинна бути хорошої якості.
Тому що це вже безпосередньо продукт вашої компанії.

5. Принцип системного підходу. Об’єднує два раніше
виділених видів діяльності організації в загальну систему. І стверджує, що у
даної системи повинна бути спільна мета і спільне керівництво.

6. Принцип постійного поліпшення. Або, кажучи простими
словами – «Немає межі досконалості». Принцип передбачає постійний контроль
якості продукції з метою його поліпшення.

7. Принцип прийняття рішень, заснованих на фактах. Передбачає, що всі прийняті рішення будуть прийматися шляхом
досліджень, наукового підтвердження, соціологічних опитувань, а не на
інтуїтивному рівні керівника.

8. Взаємовигідні відносини з постачальниками. Все просто –
постачальник постачає вам якісні матеріали і отримує відповідну
оплату. Чим нижче якість товарів, тим менше оплата.

Вважається, що впровадження даних 8 принципів у будь-якій компанії
сприятиме покращенню якості її продукції та вдосконалення
процесу виробництва. Що, в свою чергу, добре позначиться на загальній успішності
компанії.