Ризик-менеджмент є ключовим напрямком діяльності компанії
щодо зниження збитків та мінімізації ризиків на ринку. Особливо актуально це
напрямок менеджменту розвивається під час кризових тенденцій в економіці. Але і
у більш спокійні періоди навіть великим компаніям рекомендується максимум
уваги приділяти можливим ризикам і роботи по їх усуненню.

Роботу ризик-менеджменту можна розділити на кілька ключових
етапів:

1. Виявлення
можливих ризиків та ймовірність їх виникнення. Етап, який включає в себе
статистичний та аналітичний аналіз поточних ринків, конкурентів, а також
проблем власного виробництва. Також оцінюється, яка вірогідність, які
з цих факторів можуть призвести до кризових моментів.

2. Вибір
способів управління виявленими ризиками. Коли виявлені найбільш ймовірні
ризики, розробляються інструменти їх мінімізації або взагалі способи їх
уникнути. Від правильності вибору на цьому етапі, залежить успіх всієї роботи
ризик-менеджменту.

3. Розробка
ризик-стратегії. Вироблення цілої сфери
необхідних змін у виробництві, які дозволять уникнути всіх ймовірних
ризиків. Розробка ризик-стратегії найважливіший, але і найскладніший етап,
оскільки вимагає опрацювання всіх можливих варіантів розвитку подій, а також
ретельної вироблення відповідних дій.

4. Виконання
ризик-стратегії. Тут все просто – розроблена ризик-стратегія починає
приводитися в дію.

5. Підведення
підсумків. Коли виконані всі плани ризик-стратегії, підбиваються її підсумки, знову
проводиться статистичний аналіз ринку і виробництва і у разі необхідності
сама ризик-стратегія коригується.

Дуже важливий у цьому плані вибір
способів управління ризиками. Їх досить багато, але ось найпоширеніші
з них:

Страхування. Найбільш ефективний і
економічно вигідний спосіб, при якому від самої компанії потрібні витрати
лише на оплату страховки.

Відмова від ризиків. Мається на увазі
метод, коли під час кризи компанія прагне уникати виникнення будь-яких
ризикованих ситуацій. Наприклад – вихід на нові, неосвоєні ринки, початок
випуску нової продукції або ребрендинг.

Профілактика ризиків. Метод
поступового поетапного зниження витрат на ведення своєї діяльності, а також
підвищення банківських запасів компанії «на чорний день».

Аутсорсинг ризиків. У кожної
компанії має бути мінімум 2 компанії з аутсорсингу, які займаються
однією тією ж роботою. До того ж
аутсорсинг передбачає передачу частини діяльності своєї компанії до стороннім
компаніям, якщо це має на увазі зниження витрат.

Підвищення резервів. Тут все просто –
значно збільшуються фінансові запаси компанії за рахунок збільшення
витрат на амортизацію та виплат в антикризовий фонд.